Salg af lejlighed

Procedure ved salg af lejlighed

Skal du sælge din lejlighed, er der nogle ting, du skal sørge for er i orden:

Først skal laves el- og vvs-eftersyn. Begge dele skal foretages af autoriserede personer
- vi kan anbefale GK VVS og Søkvist El-Anlæg, som foreningen bruger. 
OBS - Andelsvurderinger.dk er ikke autoriserede og dermed ikke godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
Ved el-eftersyn skal skema fra Sikkerhedsstyrelsen bruges. Skemaet findes her
   

Derefter skal lejligheden vurderes af Gaihede, som er tilknyttet foreningen. El- og vvs-rapporterne skal medsendes til Gaihede (med bestyrelsen som cc), når der bestilles vurdering, ligesom manglerne skal være udført inden vurderingsdagen.
Kontakt:
Gaihede
tlf. 70 22 11 41 el book på hjemmesiden https://gaihede.dk/

 
Bestyrelsen vil normalt være repræsenteret, når lejligheden vurderes.  

Der skal laves et nøgleoplysningsskema for lejligheden.
Når vurderingsrapporten er lavet, kontakter du Andelsbo, for at få dem til at lave et nøgleoplysningsskema. 
Gebyret for skemaet udgør 510 kr.
   

Ovenstående opgaver og udgifter påhviler andelshaveren.

Når ovenstående er klaret og der er en køber til lejligheden, skal bestyrelsen orienteres, så overdragelsesdokumenterne kan laves. Vi har brug for oplysninger på køber (navn, adresse, fødselsdag, mail og telefon). Endvidere sælgers nye adresse. 
Samtidig aftaler vi en dag, hvor alle parter kan mødes og underskrive overdragelsesaftalen. Det foregår som udgangspunkt i forbindelse med kontorvagterne. 

Vær opmærksom på, at ting tager tid. Fra man beslutter at sælge og til salget er en realitet, skal man forvente op til tre måneder. 

Som sælger har man pligt til at udlevere følgende til køber:

- Foreningens vedtægter
- Foreningens seneste årsrapport og budget
- Referat for foreningens seneste generalforsam-
  ling og evt. senere ekstraordinære generalfor-
  samlinger
- Vedligeholdelsesplan
- Gyldigt E-mærke for ejendommen
- Nøgleoplysningsskema for ejendommen
- Nøgleoplysningsskema for lejligheden.

Alt (undtagen nøgleoplysningsskemaet for lejligheden) kan findes på foreningens hjemmeside, så det er i orden at henvise køber til hjemmesiden.


 
Andelsforeningens vedtægter  Klik her