Fremleje

Fremleje

Når man vælger at fremleje enten et værelse eller hele lejligheden skal der laves en fremlejeaftale med bestyrelsen, som andelshaver, fremlejer og bestyrelsen underskriver. 

Man kan ifølge foreningens vedtægter maks fremleje hele lejligheden i to år. Derefter må man vælge enten selv at bebo lejligheden eller sælge.

Gebyr for en fremlejeaftale er 2.000 kr. første gang og 1.000 kr. ved forlængelse. Gebyret trækkes via den månedlige ydelse.

AIRbnb
På baggrund af den store fokus, der har været på udlejning via bl.a. AIRbnb, har vi fra Andelsbo fået følgende regler for udlejning i kortere eller længere perioder:

For alle andelsforeninger gælder det, at boligerne kun lovligt kan anvendes som beboelse. Ved gentagne udlejninger af kortere eller længere varighed, opstår der en form for erhvervsmæssig virksomhed, som ikke er lovlig i forhold til anvendelsen til beboelse, som er godkendt i forhold til foreningen og byggemyndighederne.

I forhold til vores vedtægter skal en andelshaver altid kontakte bestyrelsen i forbindelse med fremleje, og foreningen kræver endvidere godkendelse af fremlejetager, før bestyrelsen udfærdiger fremlejeaftalen. Disse regler overtrædes ofte ved udlejning vis AIRbnb, grundet de normalt hyppige og kortvarige udlejninger.