Bestyrelsen A/B Damsøvænget

Bestyrelsen A/B Damsøvænget
Stilledal 45 st.th.
2720 Vanløse

Bente Hansen
Formand

Peter Johansen
Næstformand

Sarah Mathiesen
Sekretær

Søren Schlosser 
Bestyrelsesmedlem

Signe Parbst
Bestyrelsesmedlem 

Frank Drifte
Suppleant

Kontortid

Bestyrelsen træffes hver anden torsdag
kl. 17.30-18.30.

Eller på mail:
info@damsoevaenget.dk